Menu

Preventieve Gezondheidszorg

“De arts van de toekomst zal geen medicijnen voorschrijven, maar zijn patiënten belangstelling bijbrengen voor zorg voor het lichaam, voor een gezonde voedingswijze en voor de oorzaak en het voorkómen van ziekte.” Aldus Thomas Edison, 1847-1931, uitvinder van de gloeilamp.

Uit diverse onderzoekingen is gebleken dat wij bij een overmaat aan stress en negatieve emoties vatbaar worden voor ziekte en vroegtijdig overlijden.

Transformeer je negatieve emoties in positieve levensenergie(Chi). Alles met aandacht en liefde groeit en bloeit. De zonzijde in je leven geeft je gezondheid, welbevinden, blijdschap en vreugde.

Chi Kung is een bijdrage om stress, virussen en ziekte in deze wereld te verminderen.